Aktuality

 

Farní ples: v sobotu 13.1. v kulturním domě v Radostíně, prosíme o dary do tomboly, přinášejte je na faru v Radostíně a v Pavlově p. Smejkalové na OÚ. Předprodej vstupenek na faře č.t. 736743270.Ženy prosíme o cukroví na ples, přivezte v sobotu 13. 1. do kulturního domu v 15 h.

 

Nový Jeruzalém: v úterý 16. ledna 2018, v 17 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí, Hlavní celebrant a kazatel: P. Mgr. Jiří Brtník, farář v Tvarožné a Blažovicích. Odjezd autobusu Radostín 16,10 h, Pavlov 16,15 h

 

Biblická hodina pro dospělé: ve farní klubovně, ve středu 17.1., v 18,45 h. Druhý list Timoteovi, úvod

 

Společenství manželů se staršími dětmi: ve středu 17.1., ve 20 h, v Radostíně

 

Rekolekční mše sv. kněží děkanátu Velké Meziříčí: ve čtvrtek v 9 h

 

Příprava na první sv. přijímání: v prostorách Kopretiny, ve čtvrtek 18.1., v 17,30

 

Biblická hodina pro děti: v pátek 19.1., v 15 hodin, pro starší děti na faře, pro mladší děti ve farní klubovně

 

Příprava na biřmování: v pátek 19.1. při mši svaté, adoraci, ve skupinkách

 

Společenství nejmladších manželů: v neděli 21.1., v 15 h na faře

 

Společenství manželů s mladšími dětmi: v neděli 21.1., ve 20 h na faře

 

 

Poděkování: děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního plesu, vám všem, kteří jste věnovali dary do tomboly a v neposlední řadě těm, kteří jste se zúčastnili a prožili farní ples s námi. Svou účastí jste podpořili obnovu našeho farního kostela.

 

Úmysly Sv. Otce Františka pro rok 2018: jsou vzadu za lavicemi

 

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 
V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
 

Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze  čtěte zde

 

Změna emailové adresy otce Pavla: pavelhabrovec@email.cz

 

Pár hodin před útoky v Paříži kázal profesor Piťha: Islám je náboženství smrti. Alláh činí z člověka otroka. Musíme do boje - Kázání prof Piťhy 13 11 2015.pdf - nahrávka zde

 

Lidové misie v Radostíně a v Pavlově

 
a spousta dalších článků v odkazech pod tímto článkem na fatym.com
 
 
 

čísla účtů farností:

Radostín n.O. č.ú.: 1621193399/0800

Pavlov č.ú.: 1621202339/0800

účet na stavbu fary v Radostíně n.O. (popř. opravy kostela) 

je 19-1621193399/0800

výše uvedené účty jsou vedené u České spořitelny

Pravidelné modlitby a zkoušky ve farnosti Radostín:

 • Pondělí v 18 hod. v Krásněvsi Modlitby matek

 • Pondělí ve 20 hod. ve farní kubovně Modlitby matek

 • Úterý v zimní čas v 19:30 h a v letní čas ve 20 hod ve farní kubovně Modlity otců

 • Středa v zimní čas ve farní kubovně Biblické hodiny pro dospělé

 • Středa nebo čtvrtek ve 20 hod. na faře v Radostíně nebo v rodině 1x za 14 dnů společenství manželů se staršími dětmi

 • Čtvrtek v zimní čas v 17 h a v letní čas ve 18 hod v kostele modlitba růžence

 • Pátek ve 14 hod. ve farní kubovně Biblická hodina pro děti

 • Sobota v 9 hod. ve farní kubovně zkouška Dětský sbor

 • Sobota v 17 hod. ve farní kubovně zkouška schola Nathanael

 • Neděle v 15 hod. na faře 1x za 14 dnů společenství nejmladších manželů

 • Neděle ve 20 hod. 1x za 14 dnů na faře a 1x za 14 dnů Kněževes, Krásněves, Radostín společenství manželů s mladšími dětmi

 

Všechna společenství jsou otevřena pro nové účastníky. Přijďte vytvořit společenství a společně se pomodlit, protože modliteb není nikdy dost.

 

Číslo účtu Pavlova na opravu kostela 162 120 23 39 / 0800 nutno napsat VS 111

 

Rádio Vatikán

 

TOPlist