Bohoslužby

 

Pořad bohoslužeb 19.11 – 26.11.2017

 

Neděle 33. neděle v mezidobí (sbírka na opravy kostela v Radostíně, na splácení úvěru v Pavlově)

Úterý Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Pátek Památka sv. Ondřeje Dürng-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Sobota Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

Neděle 34. neděle v mezidobí Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

Radostín

Neděle 7:45 mše sv. za Jana Pazoura a BPO pro živou rodinu

/19.11/ 11:00 mše sv. za farníky

Pondělí 7:15 mše sv. za rodiče Hladíkovy, syna Jiřího, Josefa Poula a BO pro celou živ. rod.

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa 17:30 mše sv. (s promluvou pro děti a rodiče) Mons. Josefa Poula, bratra Aloise, syna Josefa a DVO

Čtvrtek 7:15 mše sv. na poděkování za 60 let manželství

Pátek 17:30 mše sv. za Jana Krále, manželku, dceru a přízeň

Sobota 7:15 nše sv, na poděkování za dar zdraví, života, BO a OPM pro celou rodinu Lavických

Neděle 7:45 mše sv. za Františka Dobrovolného, manželku, sestru, oboje rodiče, duše v očistci a

/26.11/ BO pro celou živou rodinu

11:00 mše sv. za živé a zemřelé z rodiny Fabíkovy a Chmelařovy

 

 

Pavlov

Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Jurovy a Mokrých, Dagmar Jouklovou a BO pro živ. rod.

/19.11./

Úterý mše sv.

Čtvrtek 15:45 mše sv. (pro děti a rodiče) za Karla Dudka, manželku, syna, oboje rodiče a DVO

Neděle 9:30 mše sv. za farníky

/26.11/

 

Znětínek

Pondělí 17:00 mše sv.

/20.11./

 

 

Radostín nad Oslavou                                                                                                                                                                                         Neděle        7:45   mše sv. za Zdeňka Pokorného, rodiče a bratra, za Marii Mahelovu, DVO, za BPO pro 
/16.10./                      celou rodinu
                 11:00    mše sv. za farníky
Pondělí       7:15    mše sv. za rodiče Drápelovy, dceru Marii, dva zetě a DVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Úterý        17:30    mše sv. /pro děti a rodiče/ na vlastní úmysl
Středa !!   17:30    mše sv. za  rodiče Janovy, syna a dceru, Josefa Maleňáka a DVO                                                                                                                                                                      Čtvrtek       7:15    bohoslužba slova                     
Pátek  !!   17:30    mše sv. /s proml. pro mládež/ za + z rodiny Řezníčkovy, Krčálovy, Bartošovy a za BO pro 
                              celou živou rodinu ;  adorace                                                                                                                                          Sobota        7:15    mše sv. na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví                                                                                     Neděle       7:45    mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, DVO a BP pro živé rodiny
/23.10./         11:00    mše sv. za živé a + z rodiny Fabíkovy, Zmeškalovy a Gabrielovy    
        
Krásněves  
Pondělí     17:30   mše sv. na úmysl dárce    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pavlov 
Neděle        9:30    mše sv. za Marii Šantrůčkovu, manžela, syna Vlastislava, Josefa Cejpka a Karla Večeřu
/16.10./                        
Úterý           7:15    mše sv. za farníky                         
Čtvrtek !!    7:15    mše sv. za St. Vondráčka, všechny + z rodiny Vondráčkovy, Pavlíčkovy a Klimešovy a BO pro 
                  celou  živou rodinu                                                                                                                 Neděle        9:30    mše sv. za Hedviku Chlubnovu, manžela Františka, syny Václava, Filipa a Františka
/23.10./