Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 24.9. - 1.10.2017

 

Neděle 25. neděle v mezidobí; poděkování za úrodu; sbírka do PULS – Fond na podporu

kněží a pastorace brněnské diecéze

Úterý Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Středa Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Čtvrtek Slavnost SV.VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hl. patrona českého národa – dop.sv.

Pátek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Sobota Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Neděle 26. neděle v mezidobí

 

Radostín nad Oslavou

Neděle 7:45 mše sv. za živé a + z rodiny Rimešovy a DVO

24.9./ 11:00 mše sv. za všechny živé a + z rodiny Prachařovy, Tomanovy, Kadlecovy a za DVO

Pondělí 7:15 mše sv. za živé a + z rodiny Říhovy, Němcovy, Krejčovy, Klimešovy a DVO

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa !! 17:30 mše sv. / s promluvou pro děti a rodiče/ na poděkování za obdržené milosti s prosbou o BPO

pro celou rodinu

Čtvrtek 7:45 mše sv. za živé a + z rodiny Poulovy a Vášovy a DVO

11:00 mše sv. za Milana Melichara, syna Pavla a rodiče Urbánkovy

Pátek 18:30 mše sv. / s promluvou pro mládež/ za Marii Poulovu, manžela, živé a + z rod. Poulovy,

Blahovy a Večeřovy

Sobota 7:15 mše sv. za všechny + z rodiny Kučerovy, Klimešovy a Steinerovy, DVO, BO a dar zdraví

pro živé rodiny

Neděle 7:45 mše sv. za farníky

/1.10../ 11:00 mše sv. za + Frant. Poula, manželku Marii, syna Václava a dceru Marii, BP pro živé rodiny

 

Pavlov

Neděle 9:30 mše sv. za farníky

/24.9./

Úterý 7:15 mše sv. za

Čtvrtek 9:30 mše sv. za + rodiče Bernardovy, Fr. Smejkala, s prosbou o BPO PM pro živé rodiny 

Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let a OPM

/1.10../ pro moji rodinu

                                                      
Radostín nad Oslavou                                                                                                                                                                                         Neděle        7:45   mše sv. za Zdeňka Pokorného, rodiče a bratra, za Marii Mahelovu, DVO, za BPO pro 
/16.10./                      celou rodinu
                 11:00    mše sv. za farníky
Pondělí       7:15    mše sv. za rodiče Drápelovy, dceru Marii, dva zetě a DVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Úterý        17:30    mše sv. /pro děti a rodiče/ na vlastní úmysl
Středa !!   17:30    mše sv. za  rodiče Janovy, syna a dceru, Josefa Maleňáka a DVO                                                                                                                                                                      Čtvrtek       7:15    bohoslužba slova                     
Pátek  !!   17:30    mše sv. /s proml. pro mládež/ za + z rodiny Řezníčkovy, Krčálovy, Bartošovy a za BO pro 
                              celou živou rodinu ;  adorace                                                                                                                                          Sobota        7:15    mše sv. na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví                                                                                     Neděle       7:45    mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, DVO a BP pro živé rodiny
/23.10./         11:00    mše sv. za živé a + z rodiny Fabíkovy, Zmeškalovy a Gabrielovy    
        
Krásněves  
Pondělí     17:30   mše sv. na úmysl dárce    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pavlov 
Neděle        9:30    mše sv. za Marii Šantrůčkovu, manžela, syna Vlastislava, Josefa Cejpka a Karla Večeřu
/16.10./                        
Úterý           7:15    mše sv. za farníky                         
Čtvrtek !!    7:15    mše sv. za St. Vondráčka, všechny + z rodiny Vondráčkovy, Pavlíčkovy a Klimešovy a BO pro 
                  celou  živou rodinu                                                                                                                 Neděle        9:30    mše sv. za Hedviku Chlubnovu, manžela Františka, syny Václava, Filipa a Františka
/23.10./