Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 16.7.–23.7.2017

 

 

Neděle 15. neděle v mezidobí; sbírka v Radostíně na opravu kostela, v Pavlově na spl. úvěru

Čtvrtek Sv. Apolináře. biskupa a mučedníka

Pátek Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

Sobota Svátek sv. Marie Magdalény 

Neděle 16. neděle v mezidobí

 

 

Radostín nad Oslavou

Neděle 7:45 mše sv. za Vlastu Blahovu, manžela, rodiče, DVO a BPO pro živou rodinu

/16.7./ 11:00 mše sv. za farníky; udílení svátosti křtu

Pondělí 7:15 mše sv. za Frant. a Marii Homolovy, syna Josefa s prosbou o BP pro celou živou rodinu

Úterý 18:30 mše sv. za + z rodiny Drápelovy, Gabrielovy, Janu Hamáčkovu, DVO, BO pro živé rodiny

Středa !! 8:00 mše sv. na poděkování za dar života, živou rodinu a DVO; odjezd na chaloupky

Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova (mše sv. na vlastní úmysl)

Pátek 18:30 mše sv. za Kvirina Dvořáka, manželku, dceru a přízeň a BPO pro živou rodinu

Sobota 7:15 mše sv. za Františka Sedláka, Bohuslava Štěpánka a DVO

Neděle 7:45 mše sv. za rodiče Markovy, dceru, jejich oboje rodiče, 2 zetě, DVO a živou rodinu

/23.7./ 11:00 mše sv. za rodinu Prokopovu a DVO

 

 

Pavlov

Neděle 9:30 mše sv. za Ladisl. Drápelu, rodiče a sourozence, za rodiče Sobotkovy a děti

/16.7./

Úterý 7:15 mše sv.

Čtvrtek 15:45 mše sv. na poděkování za 45 let manželství a OPM 

Neděle 9:30 mše sv. za farníky

/23.7./

 

 

Neděle          29. neděle v mezidobí;  sbírka v Radostíně na opravu kostela, v Pavlově na spl. úvěru
Pondělí Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Úterý             Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Středa           Sv. Pavla od Kříže, kněze
Pátek            Bl. Karla Rakouského 
Sobota          Sv. Jana Pavla II., papeže
Neděle         30. neděle v mezidobí;  misijní neděle – sbírka na podporu misií
                                                                  
                                                      
Radostín nad Oslavou                                                                                                                                                                                         Neděle        7:45   mše sv. za Zdeňka Pokorného, rodiče a bratra, za Marii Mahelovu, DVO, za BPO pro 
/16.10./                      celou rodinu
                 11:00    mše sv. za farníky
Pondělí       7:15    mše sv. za rodiče Drápelovy, dceru Marii, dva zetě a DVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Úterý        17:30    mše sv. /pro děti a rodiče/ na vlastní úmysl
Středa !!   17:30    mše sv. za  rodiče Janovy, syna a dceru, Josefa Maleňáka a DVO                                                                                                                                                                      Čtvrtek       7:15    bohoslužba slova                     
Pátek  !!   17:30    mše sv. /s proml. pro mládež/ za + z rodiny Řezníčkovy, Krčálovy, Bartošovy a za BO pro 
                              celou živou rodinu ;  adorace                                                                                                                                          Sobota        7:15    mše sv. na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví                                                                                     Neděle       7:45    mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, DVO a BP pro živé rodiny
/23.10./         11:00    mše sv. za živé a + z rodiny Fabíkovy, Zmeškalovy a Gabrielovy    
        
Krásněves  
Pondělí     17:30   mše sv. na úmysl dárce    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pavlov 
Neděle        9:30    mše sv. za Marii Šantrůčkovu, manžela, syna Vlastislava, Josefa Cejpka a Karla Večeřu
/16.10./                        
Úterý           7:15    mše sv. za farníky                         
Čtvrtek !!    7:15    mše sv. za St. Vondráčka, všechny + z rodiny Vondráčkovy, Pavlíčkovy a Klimešovy a BO pro 
                  celou  živou rodinu                                                                                                                 Neděle        9:30    mše sv. za Hedviku Chlubnovu, manžela Františka, syny Václava, Filipa a Františka
/23.10./