Bohoslužby

 

Pořad bohoslužeb 14.1.2018 – 21.1.2018

 

Neděle 2. Neděle v mezidobí

Středa Památka sv. Antonína, opata

Čtvrtek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křes.

Sobota Památka Fabiána a sv. Šebestiána mučedníků

Neděle 3. Neděle v mezidobí. Sbírka v Radostíně na opravy kostela, v Pavlově na splácení úvěru

 

Radostín

Neděle 7:45 mše sv. za farníky

/14.1./ 11:00 mše sv. za rodiče Peškovy, Lavických, syna Miroslava a DVO

Pondělí 7:15 mše sv. za rodiče Poulovy, za rodiče Kudláčkovy a dceru

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa 17:30 mše sv. (s promluvou pro děti a rodiče) za živé a + z rodiny Fabíkovy a Zmeškalovy

Čtvrtek 9:00 rekolekční mše sv. za živé a zemřelé členy živého růžence v Kněževsi

Pátek 17:30 mše sv. (s promluvou pro mládež) za odpuštění mezi sourozenci

Sobota 7:15 mše sv. na úmysl dárce

Neděle 7:45 mše sv. za Zdeňka Pokorného, rodiče a bratra, za Marii Mahelovu, rodinu

/21.1./ Mahelovu a Dvořákovu, za DVO a za požehnání pro celou rodinu

11:00 mše sv. za farníky

 

Pavlov

Neděle 9:30 mše sv. za Metoděje Karáska, manželku a syna, za Františka Kudláčka a

/14.1./ manželku, její sestru a manžela, za BO pro živ. rodinu a DVO

Úterý 7:15 mše sv. na vlastní úmysl

Čtvrtek 15:45 mše sv. (s promluvou pro děti a rodiče) na vlastní úmysl

Neděle 9:30 mše sv. za Miladu a Antonína Havlíčkovy, jejich rodiče, Vojtěcha Doležala a BPO

/21.1./ pro žijící rodinu

 

 

 

        
Krásněves  
Pondělí     17:30   mše sv. na úmysl dárce    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pavlov 
Neděle        9:30    mše sv. za Marii Šantrůčkovu, manžela, syna Vlastislava, Josefa Cejpka a Karla Večeřu
/16.10./                        
Úterý           7:15    mše sv. za farníky                         
Čtvrtek !!    7:15    mše sv. za St. Vondráčka, všechny + z rodiny Vondráčkovy, Pavlíčkovy a Klimešovy a BO pro 
                  celou  živou rodinu                                                                                                                 Neděle        9:30    mše sv. za Hedviku Chlubnovu, manžela Františka, syny Václava, Filipa a Františka
/23.10./