Myšlenka

    Příběhy neznají hranice. Používají univerzální jazyk, jenž se dotýká srdce, vstupuje do nitra, probouzí je a zve nás k naslouchání sobě samému. Jako by příběh vytáhl z nitra pravdu, kterou není možné jinak zaslechnout.
    Nedělní příběh nás zve, abychom se spolu s celou rodinou zamýšleli a hovořili o myšlenkách, které nás v evangeliu oslovily.     
    Při četbě můžeme namáhat „svaly mysli“ a dojít tak k moudrosti srdce.
 Obtížné přátelství
 
Pes a kůň se stali velkými přáteli. Tak na sebe mysleli, že se všemožně snažili jeden druhému prokázat svůj cit.
     Pes nosil koni nejlepší kosti, které našel, a kůň psovi nechával své příděly sena.
     Měli se tak rádi, že umřeli hlady.
 
 
Mé štěstí jsem já, ne ty.
Nejen proto, že ty můžeš být pomíjivý, ale také proto,
že ty chceš, abych byl tím, čím nejsem.
Nemohu být šťastný, když se změním jen proto,
 abych uspokojil tvé sobectví.
A nemohu se cítit šťastný, když mě kritizuješ, protože
nemyslím jako ty a nevidím věci jako ty.
Říkáš, že jsem proti tobě.
A přece pokaždé, když jsem odmítl tvé přesvědčení,
ty jsi se vzepřel mému.
Nesnažím se změnit tvé myšlení.
Vím, že usiluješ být sám sebou.
A nemohu připustit, abys mi říkal, jaký mám být já …
Říkáš, že jsem byl všední a ničím jsem nemohl zaujmout.
Ale proč jsi tedy chtěl využít mého života k to
mu,

 

CO

 

Co slýchávají naše děti:

Nelítej, pohni se, pomalu, pospěš si, dávej pozor, dojez to, vyčisti si zuby, neumaž se, zmazal ses, buď zticha, co jsem ti říkal, omluv se, pozdrav, pojď sem, nemotej se pořád kolem mne, jdi si hrát, neruš, neběhej, ať se nezpotíš, dávej pozor, ať nespadneš, říkala jsem ti, že spadneš, tvoje smůla, nedáváš nikdy pozor, to nezvládneš, jsi moc malý, to udělám já, na tohle jsi už moc velký, jdi spát, vstávej, uděláš to později, mám moc práce, hraj si sám, přikryj se, nechoď na sluníčko, buď na sluníčku, nemluv s plnou pusou.

 

Co by naše děti rády slyšely:

Mám tě rád, jsi krásný, jsem šťastná, že tě mám, pojď si povídat o tobě, najdeme si společně trochu času, jak ti je, jsi smutný, máš strach, proč se ti nechce, jsi roztomilý, jsi jemný, jsi něžný, vyprávěj mi, co jsi vyzkoušel, jsi šťastný, moc se mi líbí, když se směješ, můžeš říct všechno, co chceš, věřím ti, líbíš se mi, líbím se ti, kdy se ti nelíbím, poslouchám tě, jsi zamilovaný, co si o tom myslíš, je skvělé být s tebou, mám chuť si s tebou povídat, mám chuť tě poslouchat, kdy se cítíš velmi nešťastný, líbíš se mi takový, jaký jsi, je krásné, když jsme spolu, řekni mi, jestli se mýlím.

 

Kolem tebe je spousta dospělých lidí, kteří ještě čekají na slova, která chtěli slyšet jako malé děti.

Ženy si povídaly před obchodem o svých mužích. Jedna z nich mechanicky kroutila uchem tašky a nakonec řekla: „Vím, že můj manžel umí být něžný a srdečný. Ke psovi se tak chová.“