Biřmování

 

Biřmování /pomazání/ stvrzuje a posiluje křestní milost. Tuto svátost přijímáme jedenkrát za život, může a má ji přijmout každý, kdo je pokřtěný a ve stavu milosti

/= po svátosti smíření, aby ji nepřijímal ve hříchu/.

Účinkem biřmování je zvláštní vylití Ducha Svatého, /třetí božská osoba – Boží Láska – působí v nás to dobré, dává nám poznat P. Boha/, které vtiskuje duši nezrušitelné znamení a působí vzrůst křestní milosti: např. rozmnožuje v duši dary Ducha Svatého, dává zvláštní sílu vydávat svědectví křesťanské víře, poskytuje zvláštní sílu Ducha Svatého k šíření a obraně víry, k statečnému vyznání Kristova jména a aby se biřmovaný nestyděl za kříž.

Člověk přijímá biřmování ve věku, kdy dosáhl vlastního rozhodování, má schopnost obnovit křestní slib, žije v plném společenství s katolickou církví, byl vhodně poučen a absolvoval řádnou přípravu.

Biřmovací jméno si biřmovanec volí sám. Po křestním jménu je to další jméno podle světce, který je mu vzorem a přímluvcem. Každý biřmovanec si vybere kmotra /může to být i křestní kmotr/ - takového, kdo žije křesťanským životem a bude jej doprovázet na cestě k P. Bohu.

Biřmování uděluje biskup /vyjmečně kněz, který je pověřen/, vzkládáním ruky a mazáním olejem křižmem – olej je znamením zasvěcení. Formulace zní: Vojtěchu, /biřmovací jméno, které biřmovanec předem oznámí/, přijmi pečeť daru Ducha Svatého“. Pečeť Ducha Svatého znamená, že biřmovaný naprosto patří Kristu, je připraven k Jeho službě.

Biřmování přijal člověk dobrovolně, dostal další milosti a duchovní dary, se kterými má dále pracovat a být dobrým Kristovým učedníkem mezi lidmi.

 

 

------------------------------------------------------

 

 

BIŘMOVÁNÍ

 

Biskupské konference mají stanovit nejnižší věk biřmovanců. U nás je to 15 roků. Řádným udělovatelem biřmování je biskup, za určitých okolností může biřmovat kněz.

Biřmován může být člověk, který je pokřtěn v katolické církvi, byl už připraven k přijímání svátosti smíření a eucharistie, dosáhl zmíněného věku a absolvoval přípravu na přijetí svátosti biřmování.

Biřmování se obvykle organizuje vždy po několika letech ve farnosti, ve které se s patřičným předstihem také uskuteční příprava, ta by měla nejlépe být v délce několika měsíců, není vyjímkou, trvá – li rok i dva.

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Každý rok je také příležitost k přijetí biřmování v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na slavnost Seslání Ducha Svatého. Vždy a všude se však musí biřmovanec vykázat tzv. biřmovacím lístkem. Kněz, který měl na starosti přípravu, svým podpisem a farním razítkem na tomto lístku stvrzuje, že adept byl na biřmování řádně připraven.