Svátost nemocných  /pomazání nemocných/

  

Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo ve stáří dostává do blízkosti smrti. /I člověk před vážným chirurgickým zákrokem a každý nad 60 let/. Svátost nemocných může člověk přijímat opakovaně a má jí předcházet svátost smíření /zpověď/.

Uděluje ji biskup nebo kněz, klade ruce na nemocného /to je význam prosby/, maže jej olejem na čele a na rukou. Modlitba kněze: Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého“ - „Amen“/odpovídá nemocný/ - „Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ - „Amen“ /odpovídá nemocný/.

Účinky této svátosti jsou uzdravení duše, posila, pokoj a odvaha nést utrpení spolu s Kristem, uzdravení těla – je – li to k prospěchu duše a příprava na přechod do věčného života.

Pozn: proč nemocnému nalhávat, že je vše v pořádku? Jde zde o věčný život, proto dáme nemocnému šanci připravit se a zavoláme kněze.

Viatikum je eucharistie, kterou přijímají umírající. Ve chvíli přechodu z tohoto světa k Otci je přijetí těla a krve Páně začátkem života věčného a silou vzkříšení.

Papežská absoluce: kněz může umírajícímu udělit tuto absoluci, kdy se odpouští všechny hříchy a promíjí i tresty za hříchy – to znamená, že tato duše jde přímo do nebe.


 

----------------------------------------------------------


 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

 

Tato svátost je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Předpokládá se, že ten, kdo ji přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti pokání. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem. O svátost pomazání nemocných si má především požádat sám nemocný podle svého zdravotního stavu, případně požádá s jeho souhlasem někdo z jeho okolí. Svátost je mu v jeho vážné nemoci posilou na duchu a mnohdy i na těle. Lze ji přijmout vícekrát za život, pokud se člověk uzdraví a znovu onemocní nebo pokud se jeho stav výrazně zhorší a on o tuto pomoc znovu žádá. Zásadně se uděluje tomu, kdo je živý, ne tam, kde už prokazatelně nastala smrt.

Pomazání nemocných lze udělit kdekoliv, kde se nemocný nachází a kde k němu může kněz přijít.

Doma, pokud je to možné, nachystejte na stůl čistý ubrus, kříž, pokud je na stěně není potřeba, dvě svíce /nebo alespoň jednu/, skleničku se svěcenou vodou, klásek /snítku rostliny/ na vykropení místnosti, nádobku s čistou vodou na umytí rukou kněze /po umytí se voda vylije ke květinám, ne do odpadu/.

Nemocné navštěvuji každý měsíc, v Radostíně, Krásněvsi, Kněževsi, Zahradištích, v Pavlově i ve Znětínku. Termíny návštěv jsou vždy předem oznámeny v ohláškách.


 

-------------------------------------------------------------------- 

Ještě chci připomenou vaši odpovědnost za vážně nemocné. Nebojte se k nim pozvat kněze. Dosud je rozšířena pověra, že poslední pomazání až nakonec a návštěva kněze znamená smrt. Znovu po několikáté opakuji: nejde o poslední pomazání (to je potřebné udělit umírajícímu s viatikem, posledním sv. přijímáním a s odpustky pro případ smrti). Jde o svátost nemocných, posilu pro uzdravení duše – odpuštění hříchů a dodání duchovní posily z víry a posílení těla. Mnoho nemocných se po této svátosti vnitřně i tělesně uzdravilo. Ve svátosti nemocných odpouští Kristus hříchy i člověku, který je už v komatu nebo bezvědomí a nemůže se zpovídat!

Nebojte se, odložte ostych a zprostředkujte tuto svátost nemocným! Pro naši liknavost umírají křesťané bez této svátosti, bez sv. zpovědi a odpuštění hříchů. Při objednávání pohřbů se o tom často přesvědčuji. Kde je naše víra ve věčný život, a naše starost o spásu našich rodičů, babiček a dědečků, našich příbuzných a přátel?


 

-------------------------------------------------------


 


 

V nemocnici v Novém Městě na Moravě lze k nemocnému pozvat kněze. Zpravidla tuto službu vykonává pan děkan P. Jan Daněk, který tam dochází. Ale je možné požádat jakéhokoli kněze děkanátu. Já osobně /o. Pavel Habrovec, tel: 604 143 473/ jsem ochoten v naléhavých potřebách /zaopatření/ navštívit nemocného třeba i ve 3 hodiny ráno, telefon mám stále zapnutý. Návštěvu je možné nahlásit u zdravotní sestry na oddělení a knězi přímo telefonicky. Kněží mají do nemocnice kdykoliv přístup. V nemocnici v Novém Městě na Moravě vykonává duchovenskou službu pan RNDr., Mgr. Vojtěch Hrouda, Ph.D., který zde pracuje z pověření Českobratrské církve evangelické. Je možné se v nemocnici s ním zkontaktovat, popovídat a on je ochotný také zprostředkovat návštěvu římskokatolického kněze za účelem udělení svátostí, které on udělit nemůže.

K umírajícímu jsme ochotni přijet kdykoliv domů nebo do nemocnice po zavolání.