Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 21.10.2018 – 28.10.2018

 

Neděle 29. neděle v mezidobí, sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím

Papežských misijních děl

Pondělí Sv. Jana Pavla II., papeže

Úterý Sv. Jana Kapistránského, kněze

Středa Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

Sobota Sobotní památka Panny Marie

Neděle 30. neděle v mezidobí; Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA v Radostíně a Pavlově; konec letního času

Radostín

Neděle 7:45 mše sv. za živé a + z rodiny Fabíkovy a Zmeškalovy

/21.10./ 11:00 mše sv. za farníky

Pondělí 7:15 mše sv. za rodiče Hladíkovy, syna Jiřího, Josefa Poula a živou rodinu

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa 17:30 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) na poděkování za 50 let života s prosbou za BO

a pomoc Panny Marie pro celou rodinu

Čtvrtek 7:15 mše sv. na vlastní úmysl

Pátek 18:30 mše sv. (s proml. pro mládež) na poděkování za obdržené milosti, s prosbou o BP a OPM pro ž. r.

Sobota 7:45 slavná mše svatá na poděkování za 100 let republiky a 125 let působení Sboru dobrovolných hasičů

Neděle 7:45 mše sv. za Františka Marka a všechny živé a + z rodiny Markovy a Hallovy

/28.10/ 11:00 mše sv. za živé a + z rodiny Prokopovy a za DVO

 

Pavlov

Neděle 9:30 mše sv. za Josefa Marka, rodiče, bratra, švagrovou, švagra, rodiče Sobotkovy a

/21.10./ BPO pro žijící rodinu

Úterý 18:30 mše sv. za

Čtvrtek 15:45 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) na poděkování za 80 let života, za dar zdraví, s

prosbou o BPO ro celou ž. r.

Neděle 9:30 mše sv. za farníky; bude udílen křest

 

Pořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018

Neděle 2. neděle postní
Pátek  první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle  3. neděle postní

Radostín
Neděle  7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý  7:15 bohoslužba slova
Středa            17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota  7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle  7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
            14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle  9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý  7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek            15:45 bohoslužba slova
Neděle  9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018          17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018
 
Neděle 2. neděle postní
Pátek první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle 3. neděle postní
 
Radostín
Neděle 7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a 
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý 7:15 bohoslužba slova
Středa           17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládež