Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 31. 05. 2020 – 07. 06. 2020

Neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí Památka Panny Marie, Matky církve

Středa Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Pátek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka; první pátek v měsíci

Sobota Sv. Norberta, biskupa; sobotní památka Panny Marie

Neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

Radostín

Neděle 7:45 mše sv.  s prosbou o seslání darů Ducha svatého

/31. 05./ 11:00 mše sv. za farníky

Pondělí 7:15 mše sv. za + z rodiny Sklenářovy, Kujalovy a Pavlovy

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa 18:30 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) za nová a trvalá kněžská a řeholní povolání

Čtvrtek 7:15 mše sv. na vlastní úmysl

Pátek 18:30 mše sv. (s promluvou pro mládež) za rodiče Havlíčkovy, sestru Marii, dva + švagry,

BP a OPM pro celou živou rodinu

Sobota 7:15 mše sv. za rodiče Ptáčkovy, syna Jana, za Marii Ptáčkovu a DVO

Neděle 7:45 mše sv. za Vlastu Dobrovolnou, manžela, sourozence, oboje rodiče, zetě Oldřicha,

/07.06./ OPM a BPO pro celou rodinu

11:00 mše sv. prosba o víru pro náš národ a za DVO

 

Pavlov

Sobota 18:30 vigilie Seslání Ducha Svatého, s přímluvnou modlitbou za uzdravení

Neděle 9:30 mše sv. za Ferdinanda a Martu Nováčkovy a BO pro celou živou rodinu

/31.05./

Úterý 7:15 mše sv. za Marii Kříbalovu, jejího manžela a jejich rodiče

Čtvrtek 15:45 mše sv. (s promluvou pro děti a rodiče) za

Pátek 15:45 mše sv. za

Neděle 9:30 mše sv. za farníky

/07.06./