Bohoslužby

 

Pořad bohoslužeb 21. 07. 2019 – 28. 07. 2019


 

Neděle 16. neděle v mezidobí; sbírka v Radostíně na opravy kostela, v Pavlově na splácení úvěru

Pondělí Svátek sv. Marie Magdalény

Úterý Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Čtvrtek Svátek sv. Jakuba, apoštola

Pátek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Sobota Památka sv. Gorazda a druhů

Neděle 17. neděle v mezidobí

 

Radostín

Neděle 7:45 mše sv. za Marii Hallovu, její rodiče, rodiče Hallovy a za DVO

/21.7../ 11:00 mše sv. za farníky

Pondělí !! 7:45 mše sv. za rodiče Horkých a syna Pavla

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa !! 18:30 mše sv. za Františka Blahu, jeho rodiče, BO a OPM pro živé z rodin

a za dar zdraví

Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova

Pátek 18:30 mše sv. za rodiče Svobodovy, sourozence, vnučku Jitku, rodiče

Kujínkovy, syna, vnuka, vnučku a BO pro rodiny jejich děti

Sobota 7:15 mše sv. za + z rodiny Gabrielovy, Drápelovy, dceru Janu, syna Josefa, DVO a OPM pro živé rodiny

Neděle 7:45 mše sv. za + z rodiny Kujalovy a Pavlovy, s prosbou o BO pro živou rodinu

/28.7../ 11:00 mše sv. za rodiče Peškovy, Lavických, syna Miroslava, DVO

 

Pavlov

Neděle 9:30 mše sv. za Zdeňku Čermákovu a manžela, za všechny + z rodiny a za BPO

/21.7./ pro živé rodiny

Úterý 7:15 mše sv.

Čtvrtek !! 7:15 mše sv. za rodiče Doležalovy, tři syny, vnuka Josefa a DVO

Neděle 9:30 mše sv. za farníky

/28.7./

 

Neděle  9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018          17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018
 
Neděle 2. neděle postní
Pátek první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle 3. neděle postní
 
Radostín
Neděle 7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a 
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý 7:15 bohoslužba slova
Středa           17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládež