Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 22. 09. 2019 – 29. 09. 2019

Neděle 25. neděle v mezidobí; sbírka na podporu kněží a pastorace, vyhlášená biskupstvím

Pondělí Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Čtvrtek Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Pátek Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Sobota Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek

Neděle 26. neděle v mezidobí

Radostín

Neděle 7:45 mše sv. za Stanislava Prachaře, všechny + z rodiny Prachařovy a Kadlecovy,

/22.9./ s prosbou o BP a OPM pro živou rodinu

11:00 mše sv. za farníky

Pondělí 7:15 mše sv. za rodiče Špačkovy a Dvořákovy s prosbou o uzdravení, BP a OPM pro nemocnou osobu

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa 17:30 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) na poděkování za obdržené milosti, s prosbou o BP a OPM pro celou rodinu

Čtvrtek 7:15 mše sv. na vlastní úmysl

Pátek !! 7:15 mše sv.

Sobota 7:45 mše sv. za Marii a Františka Poulovy, jejich sourozence, DVO a BPO pro ž.r.

Neděle 7:45 mše sv. za + z rodiny Krejčovy, Klimešovy, Malouškovy a Růčkovy

/29.9./ 11:00 mše sv. za Václava Lacinu, Josefa Fabíka, jeho syna a vnuka

Pavlov

Sobota !! 17:00 mše sv. (s nedělní platností) za rodiče Vaňkovy, syna Karla, rodiče Nahodilovy,

/21.9./ syna Petra a za DVO (P. Marius Leszko)

Úterý 7:15 mše sv.

Čtvrtek 15:45 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) za Václava Dohnala, manželku, děti, oboje rodiče, DVO a BO pro žijící rodinu

Sobota 9:30 mše sv. na poděkování za dar života s prosbou o BP pro děti a jejich rodiny

Neděle 9:30 mše sv. za farníky

/29.9./

Znětínek

Neděle 9:30 mše sv. k výročí posvěcení kaple za živé a zemřelé občany Znětínka

/22.9./ 14:30 žehnání kříže (u Novotných)