Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018

Neděle 2. neděle postní
Pátek  první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle  3. neděle postní

Radostín
Neděle  7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý  7:15 bohoslužba slova
Středa            17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota  7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle  7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
            14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle  9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý  7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek            15:45 bohoslužba slova
Neděle  9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018

Pořad bohoslužeb 17.06.2018 – 24.06.2018

 

Neděle 11. neděle v mezidobí; 1. Svaté přijímání v Radostíně i v Pavlově; následuje BÍLÝ TÝDEN PRVOKOMUNIKANTŮ

Úterý Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Čtvrtek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Pátek Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

Sobota sobotní památka Panny Marie

Neděle Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE; sbírka na bohoslovce

Farní den v Radostíně; při odpolední mši sv. sbírka na farní den

 

Radostín

Sobota /16.6./ 18:30 mše sv. (s nedělní platností) za Františka Krejčího, sourozence, rodiče a DVO

Neděle 7:45 mše sv. za farníky, zejména za děti, které poprvé přijímají Pána Ježíše

/17.6./ v Eucharistii a jejich rodiče, kmotry a příbuzné

Pondělí 18:30 mše sv. za Ludvíka Štegnera, manželku, jejich rodiče, dceru, syna, OPM a DVO

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa 18:30 mše sv.(s promluvou pro děti a rodiče) za Stanislava Prachaře, všechny zemřelé z rodiny Prachařovy, Kadlecovy a DVO

Čtvrtek 7:15 mše sv. na vlastní úmysl

Pátek !! 17:00 mše sv. (mše svatá pro děti obou farností) za živé i zemřelé z rodiny Večeřovy a Prokopovy Němcovy; následuje program pro děti a rodiny prvokomunikantů na farním dvoře všechny ostatní, kteří příjdou

Sobota 7:15 mše sv. za rodiče Špačkovy, Dvořákovy a za BPO pro nemocnou osobu

Neděle 7:45 mše sv. za Marii Markovu, jejího manžela, DVO a živou rodinu

/24.6./ 14:00 mše sv. za živé i zemřelé farníky obou našich farností /Farní den !!/

 

Pavlov

Neděle /17.6./ !! 10:00 mše sv. za rodiče Bartuškovy, DVO a za dar zdraví pro celé rodiny

Úterý 18:30 mše sv. na poděkování za 15 roků společného života

Čtvrtek 18:30 mše sv. ( s proml. pro děti a rod.) za Bohuslava Chmelaře a rodinu Košťálovu

Neděle 9:30 mše sv. za Marii a Josefa Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence, s prosbou o

/24.6./ BPO pro celou živou rodinu

 

Neděle 2. neděle postní
Pátek první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle 3. neděle postní
 
Radostín
Neděle 7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a 
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý 7:15 bohoslužba slova
Středa           17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018
 
Neděle 2. neděle postní
Pátek první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle 3. neděle postní
 
Radostín
Neděle 7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a 
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý 7:15 bohoslužba slova
Středa           17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládež