Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018

Neděle 2. neděle postní
Pátek  první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle  3. neděle postní

Radostín
Neděle  7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý  7:15 bohoslužba slova
Středa            17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota  7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle  7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
            14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle  9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý  7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek            15:45 bohoslužba slova
Neděle  9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018

Pořad bohoslužeb 18.03.2018 – 25.03.2018

Neděle 5. neděle postní sbírka v Radostíně na opravy kostela a v Pavlově na opravu střechy kostela

Pondělí Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Neděle Květná (pašijová) neděle žehnání ratolestí a průvod

 

Radostín

Neděle 7:45 mše sv. za farníky

/18.3./ 11:00 mše sv. za rodiče Peškovy, Lavických, syna Miroslava a za DVO

14:00 křížová cesta, povedou děti

Pondělí 7:15 mše sv. za Mons. Josefa Poula, bratra Aloise, syna Josefa, oboje rodiče a děti

DVO a BPO pro ž. r.

17:30 mše sv. za nemocnou dceru, zemřelého manžela, BPO pro ž.r. a za DVO

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa 17:30 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) za Ludmilu a Františka Bibrovy, oboje rodiče,

sourozence a DVO

Čtvrtek 7:15 mše sv. za zemřelého kněze P. Františka Měsíce

Sobota 7:15 mše sv. za Jana Ptáčka, syna Jana a za DVO

Neděle 7:45 mše sv. za Marii Mahelovu, rodinu Mahelovu a Dvořákovu, za Zdeňka

/25.3./ Pokorného, za DVO a OPM pro celou rodinu

11:00 mše sv. za farníky

14:00 křížová cesta, povedou rodiny

Krásněves pátek17:00 mše sv.(s proml. pro děti) za rodiče Poulovy, Františka Vondráka a za dar zdraví

v kulturním domě

Pavlov

Sobota 17.3. 19:00 mše sv. za Josefa Marka, rodiče, bratra, švagrovou, švagra, rod. Sobotkovy

Neděle/18.3./ 14:00 křížová cesta, povedou děti

Pondělí 15:45 slav. mše sv. za Josefa Javůrka, rodiče Javůrkovy a Ivančicovy s prosbou

o zdraví pro rodinu

Úterý !! 7:00 mše sv. za Marii Vokounovu a syna Josefa

Čtvrtek 15:45 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) za Gabrielu Dudkovu, manžela, syna, oboje

rodiče a BPO pro žijící rodinu

Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Doležalovy, tři syny, vnuka Josefa, DVO a BO pro celou

/25.3./ rodinu

14:00 křížová cesta, povedou rodiny

Znětínek

Neděle 9:30 mše sv. za všechny živé a zemřelé obyvatele a rodáky obce Znětínek

/18.3/

 

Neděle 2. neděle postní
Pátek první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle 3. neděle postní
 
Radostín
Neděle 7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a 
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý 7:15 bohoslužba slova
Středa           17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018
 
Neděle 2. neděle postní
Pátek první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle 3. neděle postní
 
Radostín
Neděle 7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a 
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý 7:15 bohoslužba slova
Středa           17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládež