Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 19. 05. 2019 – 26. 05. 2019

 

Neděle 5. neděle velikonoční; sbírka v Radostíně na opravy kostela, v Pavlově na splácení úvěru

Pondělí Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Úterý Svátek Výročí posvěcení katedrály

Středa Sv. Rity z Cascie, řeholnice

Sobota Sv. Řehoře VII., papeže; Sv. Marie Magdalény de’Pazzi, panny

Neděle 6. neděle velikonoční; sbírka na charitativní účely

 

Radostín

Neděle 7:45 mše sv. za Václava Fabíka, rodiče, rodiče Vášovy a DVO

/19.05./ 11:00 mše sv. za farníky

Pondělí 7:15 mše sv. za Vladimíra Gabriela, syna, sestry, rodiče, rodiče Štegnerovy, Střechovy, DVO,

OPM pro živé rodiny a poděkování za 60 let života

Úterý 7:15 bohoslužba slova

Středa 17:30 mše sv. (s proml. pro děti a rod.) za kněze a řeholníky. Ať vytrvají na cestě ke svatosti.

Čtvrtek 7:15 mše sv. za Jindřicha Květoně, + sourozence a DVO

Pátek 18:30 mše sv. na poděkování za obdržené milosti s prosbou o BP a OPM pro celou rodinu

Sobota 7:15 mše sv. za nemocnou osobu, za zemřelého manžela, dvoje rodiče, jejich sourozence,

DVO a OPM pro celou živou rodinu

Neděle 7:45 mše sv. za Vlastu Dobrovolnou, manžela, oboje rodiče, sourozence, DVO a OPM

/26.05./ pro celou ž. r.

11:00 mše sv. za farníky

 

Pavlov

Neděle 9:30 mše sv. za Ferdinanda a Martu Nováčkovy a BO pro živou rodinu

/19.05./

Úterý 7:15 mše sv. na vlastní úmysl

Čtvrtek 15:45 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) na vlastní úmysl

Neděle 9:30 mše sv. za Josefa Novotného, manželku, 3 syny, rodiče Loubovy a BPO pro ž.r.

/26.05./

 

                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý  7:15 bohoslužba slova
Středa            17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota  7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle  7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
            14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle  9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý  7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek            15:45 bohoslužba slova
Neděle  9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018          17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018
 
Neděle 2. neděle postní
Pátek první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle 3. neděle postní
 
Radostín
Neděle 7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a 
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý 7:15 bohoslužba slova
Středa           17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládež