Bohoslužby

Pořad bohoslužeb 16.12.2018 – 23.12.2018

 

Neděle 3. Neděle adventní

Neděle 4. Neděle adventní

 

 

Radostín

Neděle 7:45 mše sv. za farníky

/16.12./ 11:00 mše sv. za Josefa Rybu, Martu a Josefa Řezníčkovy a rodiče Zikmundovy

Pondělí 6:10 rorátní mše sv. za rodiče Kadlecovy, jejich děti, vnuka Milana, za dar zdraví a BPO

a OPM pro ž. r.

Úterý 6:10 rorátní bohoslužba slova

Středa !!! 6:10 mše sv. za Janu Hamáčkovu, rodiče Drápelovy a Hamáčkovy, za BPO pro ž r. a za DVO

Čtvrtek 6:10 rorátní mše sv. za ty, kteří uklízí a zdobí kostel

Pátek 17:30 mše sv. (s proml. pro mládež) za rodiče Tomanovy, Blahovy, Fialovy, za BPO pro ž. r.

a za duše v očistci

Sobota 7:15 rorátní mše sv. za + z rodiny Bílkovy, Blahovy, Hronovy, DVO a BPO pro ž. r.

Neděle 7:45 mše sv. za Františka Tomana, manželku, + z rodiny Vondráčkovy, Dobrovolných a

/23.12./ OPM pro živé rodiny

11:00 mše sv. za farníky

 

 

Pavlov

Neděle 9:30 mše sv. za Josefa Poula a otce, za Františka Smejkala a žijící rodinu

/16.12./

Úterý 6:10 rorátní mše sv. za Gabrielu Dudkovu, manžela, syna , rodiče a sourozence a BPO

pro žijící rodinu

Čtvrtek 15:45 mše sv. (s proml. pro děti a rodiče) za rodiče Roseckých a Soškolovy, OPM pro ž. r.

Neděle 9:30 mše sv. za Stanislava Vondráčka, za všechny + z rodiny Vondráčkovy, Pavlíčkovy,

/23.12./ Klimešovy a BPO pro celou živou rodinu

 

Neděle 2. neděle postní
Pátek  první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle  3. neděle postní

Radostín
Neděle  7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý  7:15 bohoslužba slova
Středa            17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota  7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle  7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
            14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle  9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý  7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek            15:45 bohoslužba slova
Neděle  9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018          17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládežPořad bohoslužeb 25.02.2018  –  04.03.2018
 
Neděle 2. neděle postní
Pátek první pátek v měsíci
Sobota první sobota v měsíci
Neděle 3. neděle postní
 
Radostín
Neděle 7:45 mše sv. za farníky
/25.2./           11:00 mše sv. za Petra Hallu, jeho rodiče, Františka Marka a DVO
                      14:00 křížová cesta, povedou ženy
Pondělí 7:15 bohoslužba slova (za Anežku a Karla Prokopovy, jejich rodiče a 
                                Sourozence a za dar zdraví a BO pro ž. r.
Úterý 7:15 bohoslužba slova
Středa           17:30 bohoslužba slova (za Jiřinu Poulovu, Václava Lacinu a za DVO
Čtvrtek 7:15 bohoslužba slova
Pátek           17:30 bohoslužba slova (za živé a zemřelé z rodiny Kvapilovy a za DVO
Sobota 7:15 bohoslužba slova (za + Marii Rimešovu, rodiče Veselovy, DVO a za
                                živé z rodiny )
Neděle 7:45 mše sv. za Bohumila Gabriela, rodiče Drápelovy, dceru Janu, syna 
/04.03./                        Josefa, DVO, BO pro živé rodiny
             11:00 mše sv. za farníky
           14:00 křížová cesta, povede mládež
Pavlov
Neděle 9:30 mše sv. na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Panny Marie
/25.2./                                 pro ž. r.
                                 14:00 křížová cesta, povedou ženy
Úterý 7:15 bohoslužba slova (za bratra Bohumila a DVO, za BPO pro nemocnou os.
Čtvrtek          15:45 bohoslužba slova (za rodiče Fejtovy a za BPO pro živou rodinu)
Pátek           15:45 bohoslužba slova 
Neděle 9:30 mše sv. za rodiče Černých, syna, dvě dcery a nemocnou osobu
/04.03./                    14:00 křížová cesta, povede mládež