Cyrilometodějské jubileum

Odpočítávání času do určitého data a hodiny.

 

  • Bylo by asi dobré začít se za to každodenně modlit ….................
  • /P. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, https://www.poutnik-jan.cz/
  • Cyrilometodějský zpravodaj, který vychází u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. zpravodaj_052013.pdf (168kB)

  • Pastýřský list, kterým se vyhlašuje pastorační program přípravy na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje - zde
  • Z tiskového střediska České biskupské konference čtěte zde
  • Předzpěv k Slovanskému překladu Čtveroevangelia- zde