Svátosti

Svátosti /křest, eucharistie, biřmování, smíření, nemocných, manželství a kněžství/ se týkají důležitých okamžiků křesťanského života. Ustanovil je pro nás Pán Ježíš. Pro jejich přijetí je třeba věřit, být katolíkem, být v jednotě s církví, přijímat svátost svobodně a ve fyzické přítomnosti. Když je svátost správně udělena, je platná a působí v člověku. Pomáhá na cestě ke spáse, uděluje se jimi Boží milost, atd. - viz dále.