Scholička

  • Scholička v naší farnosti je uskupení pro nejmenší zpěváčky. Dnes už můžeme říct, že má za sebou několikaletou tradici a několik ročníků odrostlých zpěváčků a zpěvaček.
  • Scholička je tématicky zaměřená pro děti od tří let až po prvňáky. Formou říkanek a her se děti učí první písničky a rozvíjí svůj hudební talent. Pravidelně se scházíme v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne ve farní klubovně.
  • Několikrát do roka pak naši nejmenší doprovodí svým zpěvem mši svatou nebo pomáhají zpívat na koncertech svým starším kolegům z dětského sboru a scholy Nathanael.
  • Vedoucí scholičky: Kristýna Poulová, Petra Večeřová, Anežka Večeřová. E-mail:  Petra.vece@seznam.cz