Živý růženec mladých

  • Živý růženec je společenství modlitby, otevřené pro všechny, kdo v ní hledají podporu. Společenství funguje na jednoduchém principu, kdy se členové modlí jeden desátek svatého růžence denně za sebe navzájem. 
  • V naší farnosti funguje živý růženec od května 2015 a v současnosti má dvanáct aktivních členů. Růžencové desátky se po měsíci vyměňují. 
  • V našem společenství si je posíláme skrze e-mailovou adresu: Ruzenec.mladych@seznam.cz
  • Na tuto adresu můžete napsat, pokud se chcete do modlitebního řetězce zapojit.
  • Jednou nebo dvakrát ročně (zpravidla v květnu a říjnu) společenství také pořádá společnou modlitbu růžence pro celou farnost.
Živý růženec je společenství modlitby, otevřené pro všechny, kdo v ní hledají podporu. Společenství funguje na jednoduchém principu, kdy se členové modlí jeden desátek svatého růžence denně za sebe navzájem. 
V naší farnosti funguje živý růženec od května 2015 a v současnosti má dvanáct aktivních členů. Růžencové desátky se po měsíci vyměňují. V našem společenství si je posíláme skrze e-mailovou adresu Ruzenec.mladych@seznam.cz . Na tuto adresu můžete napsat, pokud se chcete do modlitebního řetězce zapojit.
Jednou nebo dvakrát ročně (zpravidla v květnu a říjnu) společenství také pořádá společnou modlitbu růžence pro celou farnost.