Myšlenka

    Příběhy neznají hranice. Používají univerzální jazyk, jenž se dotýká srdce, vstupuje do nitra, probouzí je a zve nás k naslouchání sobě samému. Jako by příběh vytáhl z nitra pravdu, kterou není možné jinak zaslechnout. Nedělní příběh nás zve, abychom se spolu s celou rodinou zamýšleli a hovořili o myšlenkách, které nás v evangeliu oslovily. Při četbě můžeme namáhat „svaly mysli“ a dojít tak k moudrosti srdce.

Smrt a život

V dubnu 2009 zachvátilo a zničilo italský region Abruzzo obrovské zemětřesení.

Rozpadl se přitom také dům čtyřicetiletého makedonského zedníka. Muž se pustil holýma rukama do hrabání a zachránil manželku a jednu dceru ještě živé. Pokračoval v hrabání v místech, kde se nacházela druhá dcera, ale velmi brzy zjistil, že už se bohužel nedá nic dělat – dívka byla totiž mrtvá.

Místo toho, aby začal plakat, naříkat a zoufat si, zanechal otec dceru tam, kde ji nalezl, a pustil se do hrabání jinde. Zachránil tak dalších jedenáct osob!


 

Jeden novinář komentoval tuto událost následujícími slovy: „Zedník zanechal zesnulou na jejím místě a pustil se do záchrany života.“

Číňané mají jedno moudré přísloví: „Je lepší osušit jedinou slzu živým než zapálit sto svíček mrtvým.“