Myšlenka

    Příběhy neznají hranice. Používají univerzální jazyk, jenž se dotýká srdce, vstupuje do nitra, probouzí je a zve nás k naslouchání sobě samému. Jako by příběh vytáhl z nitra pravdu, kterou není možné jinak zaslechnout. Nedělní příběh nás zve, abychom se spolu s celou rodinou zamýšleli a hovořili o myšlenkách, které nás v evangeliu oslovily. Při četbě můžeme namáhat „svaly mysli“ a dojít tak k moudrosti srdce.

Malomocná žena


 

Jeden misionář vyprávěl: „Byl jsem na cestě do Tory, malé vesničky v Kongu. U mostu přes řeku Yebu, zhruba v půl cesty, na mě zavolal nějaký muž: ‚Telema, mope!‘, což znamená: ‚Zastav se otče!‘

Doprovodil mě do své chýše. Pod stříškou jsem uviděl starou ženu a hned jsem poznal, že trpí malomocenstvím. Muž mi řekl: ‚Otče, nalezl jsem ji naprosto vyčerpanou na cestě. Chtěla jít za tebou. Má ruce i kolena odřená po tak namáhavé cestě!‘

Posadil jsem se vedle ní. Řekla mi: ‚Mope, chci se dostat do misijní stanice. Ve vesnici se na mě dívají jako na starou malomocnou bábu a říkají, že jsem čarodějnice. Chci jít tam, kde žijí křesťané: ti se totiž dívají na člověka tak, jak se na něj dívá Bůh.“