Myšlenka

    Příběhy neznají hranice. Používají univerzální jazyk, jenž se dotýká srdce, vstupuje do nitra, probouzí je a zve nás k naslouchání sobě samému. Jako by příběh vytáhl z nitra pravdu, kterou není možné jinak zaslechnout.
    Nedělní příběh nás zve, abychom se spolu s celou rodinou zamýšleli a hovořili o myšlenkách, které nás v evangeliu oslovily.     
    Při četbě můžeme namáhat „svaly mysli“ a dojít tak k moudrosti srdce.
 Obtížné přátelství
 
Pes a kůň se stali velkými přáteli. Tak na sebe mysleli, že se všemožně snažili jeden druhému prokázat svůj cit.
     Pes nosil koni nejlepší kosti, které našel, a kůň psovi nechával své příděly sena.
     Měli se tak rádi, že umřeli hlady.
 
 
Mé štěstí jsem já, ne ty.
Nejen proto, že ty můžeš být pomíjivý, ale také proto,
že ty chceš, abych byl tím, čím nejsem.
Nemohu být šťastný, když se změním jen proto,
 abych uspokojil tvé sobectví.
A nemohu se cítit šťastný, když mě kritizuješ, protože
nemyslím jako ty a nevidím věci jako ty.
Říkáš, že jsem proti tobě.
A přece pokaždé, když jsem odmítl tvé přesvědčení,
ty jsi se vzepřel mému.
Nesnažím se změnit tvé myšlení.
Vím, že usiluješ být sám sebou.
A nemohu připustit, abys mi říkal, jaký mám být já …
Říkáš, že jsem byl všední a ničím jsem nemohl zaujmout.
Ale proč jsi tedy chtěl využít mého života k to
mu,Životní období

Předkládat výzvy

Jeden z velkých hráčů na kytaru, Doc. Watson, oslepl již ve svých dvou letech. Jeho blízcí však nikdy nedopustili, aby se kvůli svému postižení cítil meněcenný.

Vyprávěl: „Moji bratři mě s sebou brávali ven, abych si s nimi hrál… Drápal jsem se na stromy a padal jsem jako všichni ostatní. Naučil jsem se tak chápat prostor a nacházet věci tak, že jsem se orientoval podle jejich zvuků. Bylo mi jedenáct,“ pokračoval dále Watson, „když mi otec přinesl malé bendžo – to bylo ještě před tím, než do mého života definitivně vstoupila kytara – a řekl mi: „Vezmi si ho, synku. Když se naučíš hrát dobře na tenhle instrument, můžeš se klidně postavit světu!“ Místo toho, aby mě někam postavil do koutku a říkal: „Synku, ty můj ubohý, nevidomý chudáčku, „tak mi neustále předkládal různé výzvy!“

 

Kolik jenom je zastřižených a zmrzačených křídel kvůli nedostatku podnětů a výzev!

Vychovávat znamená zapalovat touhy a vášně, ne zhášet oheň!