Kopretina

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodičů v průběhu mateřské a rodičovské dovolené. Pomocí našich programů se snažíme aktivizovat rodiče, kteří pečují o děti předškolního věku a tím zabránit jejich sociální a společenské izolaci. Rodiče mají možnost využívat námi poskytované programy, ale také se sami zapojit se svými aktivitami do činnosti centra. Rodiče, kteří tráví volný čas v našem zařízení, využívají aktivit v centru společně a současně se svými dětmi, čímž dochází k posílení rodičovských kompetencí, k navazováním komunikačních a citových vazeb mezi rodičem a dítětem, které jsou nepostradatelné pro dobře fungující rodinné vztahy.