Nová fara

 

Plánky konečné podoby budoucí fary v Radostíně n.O.:

 

Každou třetí neděli je sbírka na stavbu nové fary.

Pro tento účel byl zřízen účet číslo 19 – 162 119 3399 / 0800.

Potvrzení o přijetí daru na požádání vystavíme !