Kontakty 

 

P.Pavel Habrovec
farář ve farnosti Radostín nad Oslavou, Pavlov
mobil: 604 143 473
email: pavelhabrovec@email.cz

fara Radostín na Oslavou čp.25
telefon: 731 139 449
email: fara.radostin@seznam.cz

 

čísla účtů farností: 

Radostín n.O. č.ú.: 1621193399/0800

Pavlov č.ú.: 1621202339/0800

účet na stavbu fary v Radostíně n.O. (popř. opravy kostela) 

je 19-1621193399/0800

výše uvedené účty jsou vedené u České spořitelny

 

webmaster:
Martin Hrubý
email: martinzradostina@gmail.com