Aktuality 

                      
Farní ples: v sobotu 19. ledna v kulturním domě v Pavlově, prosíme o dary do tomboly, přinášejte je na faru
v Radostíně a v Pavlově p. Smejkalové na OÚ
Biblická hodina pro dospělé: ve středu 2. 1., v 18.30 hod., ve farní klubovně
Setkání ekonomické rady farnosti Radostín: ve středu 2. 1., ve 20 hod., na faře
Biblická hodina pro děti: v pátek 4. 1., v 15.00 hod., na faře a ve farní klubovně 
Příprava na biřmování: v pátek 4. 1. při mši sv., adoraci a ve skupinkách
Tříkrálová sbírka v radostínské farnosti: se uskuteční v sobotu 5. ledna 2019
Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů: v neděli 6. ledna,  při bohoslužbách
Příprava na první svaté přijímání: ve čtvrtek 10. ledna, v 17.30 hod., v prostorách Kopretiny

Společenství manželů sv. Zdislavy: v neděli 13.1., v 15 hod na faře

Společenství manželů sv. Jana Pavla II: v neděli 13. 1. ve 20 hod. na faře

Ekonomická rada farnosti Radostín n. Osl.: v pondělí 14. 1., ve 20 hodin, na faře; (vyhodnocení nabídek na fasádu kostela)

Nový Jeruzalém: v úterý 15. 1. 2019, v 17 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí; hlavní celebrant a kazatel: probošt P. Mgr. Pavel Pacner, farář v Mikulově. Odjezd autobusu Radostín 16,15 h., Pavlov 16,20 h..

Biblická hodina pro dospělé: ve středu 16. 1., v 18.30 hod., ve farní klubovně

Společenství manželů sv. Josefa: ve středu 16. 1., ve 20 hodin, v Radostíně

Farní ples: v sobotu 19. ledna v kulturním domě v Pavlově, prosíme o dary do tomboly, přinášejte je na faru v Radostíně a v Pavlově p. Smejkalové na OÚ. Předprodej vstupenek v Pavlově č. p. 38 u pana Ing. Doležala (mob.606702772), nebo ve farní kanceláři v pondělí, středa, pátek 8 – 12 hod (mob.736743270).

Biblická hodina pro děti: v pátek 18. 1., v 15.00 hod., na faře a ve farní klubovně

Setkání kluků a ministrantů: v sobotu 19. 1., při mši sv. a dopoledne na faře

Národní pouť do Říma 10.11. – 14.11.2019 V našem případě je rozšířena o návštěvu Bolseny a Sieny. K programu je přiložena i přihláška, která se přímo zasílá na CK Voma Třebíč. Program a přihláška.
 

 

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 
V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
 

Pár hodin před útoky v Paříži kázal profesor Piťha: Islám je náboženství smrti. Alláh činí z člověka otroka. Musíme do boje - Kázání prof Piťhy 13 11 2015.pdf - nahrávka zde

Lidové misie v Radostíně a v Pavlově

 • a spousta dalších článků v odkazech pod tímto článkem na fatym.com
 
čísla účtů farností:
 • Radostín n.O. č.ú.: 1621193399/0800
 • Pavlov č.ú.: 1621202339/0800
 • Číslo účtu Pavlova na opravu kostela 162 120 23 39 / 0800 nutno napsat VS 111
 • účet na stavbu fary v Radostíně n.O. (popř. opravy kostela)  je 19-1621193399/0800
 • výše uvedené účty jsou vedené u České spořitelny

Pravidelné modlitby a zkoušky ve farnosti Radostín:

 • Pondělí v 18 hod. v Krásněvsi Modlitby matek
 • Pondělí ve 20 hod. ve farní kubovně Modlitby matek
 • Úterý v zimní čas v 19:30 h a v letní čas ve 20 hod ve farní kubovně Modlity otců
 • Středa v zimní čas ve farní kubovně Biblické hodiny pro dospělé
 • Středa nebo čtvrtek ve 20 hod. na faře v Radostíně nebo v rodině 1x za 14 dnů společenství manželů se staršími dětmi
 • Čtvrtek v zimní čas v 17 h a v letní čas ve 18 hod v kostele modlitba růžence
 • Pátek ve 14 hod. ve farní kubovně Biblická hodina pro děti
 • Sobota v 9 hod. ve farní kubovně zkouška Dětský sbor
 • Sobota v 17 hod. ve farní kubovně zkouška schola Nathanael
 • Neděle v 15 hod. na faře 1x za 14 dnů společenství nejmladších manželů
 • Neděle ve 20 hod. 1x za 14 dnů na faře a 1x za 14 dnů Kněževes, Krásněves, Radostín společenství manželů s mladšími dětmi

Všechna společenství jsou otevřena pro nové účastníky. Přijďte vytvořit společenství a společně se pomodlit, protože modliteb není nikdy dost.

 

Rádio Vatikán

 

TOPlist