Aktuality 

                      

Setkání rodičů dětí, kteří půjdou k 1. sv. přijímání (letošních třeťáků; bez dětí !!): v úterý 18. 09., v 17.30 hod., v prostorách Kopretiny

Společenství manželů sv. Josefa: ve středu 19. 09., ve 20 hod., na faře

Setkání loňských prvokomunikantů: (letošní čtvrťáci) rodiče i děti, ve čtvrtek 20. 9., v 18 hod., v prostorách Kopretiny

Lístky na úmysly mší svatých: na 4. čtvrtletí t. r. se budou vydávat příští Ne 23. 09. po všech mší sv.

Pouť starších: v úterý 25. 9. , do Želiva – Premonstránský klášter založený r. 1149, kostel obnovený J. B. Santinim na počátku 18. stol., opraven v 90 létech m. s., 2010 zapsán na seznam nár. kult. památek, s prohlídkou kláštera a klášterního pivovaru s ochutnávkou. Cena 400 Kč (200 Kč cesta, 200 Kč vstupné); oběd si hradí každý sám (menu 139 Kč). Odjezd v 7.30 h z Krásněvsi. Přihlašujte se ve farní kanceláři č. t. 731139449 – pondělí, středa, pátek od 8 do 12 hod.

Biblické hodiny pro starší i mladší děti: v pátek 21. 9., v 15 hod., farní klubovna, fara

Společenství manželů sv. Zdislavy: v neděli 23. 09., v 16 hod., na faře

Společenství manželů s mladšími dětmi: v neděli 23. 09., ve 20 hod., na faře

Pouť lesáků 20. října v 17 hod Netín - plakátek

Křesťanská výchova - náboženství na gymnásiu Velké Meziříčí - plakátek

 

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 
V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
 

Pár hodin před útoky v Paříži kázal profesor Piťha: Islám je náboženství smrti. Alláh činí z člověka otroka. Musíme do boje - Kázání prof Piťhy 13 11 2015.pdf - nahrávka zde

Lidové misie v Radostíně a v Pavlově

 • a spousta dalších článků v odkazech pod tímto článkem na fatym.com
 
čísla účtů farností:
 • Radostín n.O. č.ú.: 1621193399/0800
 • Pavlov č.ú.: 1621202339/0800
 • Číslo účtu Pavlova na opravu kostela 162 120 23 39 / 0800 nutno napsat VS 111
 • účet na stavbu fary v Radostíně n.O. (popř. opravy kostela)  je 19-1621193399/0800
 • výše uvedené účty jsou vedené u České spořitelny

Pravidelné modlitby a zkoušky ve farnosti Radostín:

 • Pondělí v 18 hod. v Krásněvsi Modlitby matek
 • Pondělí ve 20 hod. ve farní kubovně Modlitby matek
 • Úterý v zimní čas v 19:30 h a v letní čas ve 20 hod ve farní kubovně Modlity otců
 • Středa v zimní čas ve farní kubovně Biblické hodiny pro dospělé
 • Středa nebo čtvrtek ve 20 hod. na faře v Radostíně nebo v rodině 1x za 14 dnů společenství manželů se staršími dětmi
 • Čtvrtek v zimní čas v 17 h a v letní čas ve 18 hod v kostele modlitba růžence
 • Pátek ve 14 hod. ve farní kubovně Biblická hodina pro děti
 • Sobota v 9 hod. ve farní kubovně zkouška Dětský sbor
 • Sobota v 17 hod. ve farní kubovně zkouška schola Nathanael
 • Neděle v 15 hod. na faře 1x za 14 dnů společenství nejmladších manželů
 • Neděle ve 20 hod. 1x za 14 dnů na faře a 1x za 14 dnů Kněževes, Krásněves, Radostín společenství manželů s mladšími dětmi

Všechna společenství jsou otevřena pro nové účastníky. Přijďte vytvořit společenství a společně se pomodlit, protože modliteb není nikdy dost.

 

Rádio Vatikán

 

TOPlist