Aktuality

 

Návštěva nemocných: v Pavlově a ve Znětínku v úterý 24.4., od 8.30 hod., v Radostíně, v Kněževsi a Krásněvsi ve středu 25. 4. od 8 hodin

Společenství nejmladších manželů: na faře, 22. 4., v 15.00 h

Společenství manželů s mladšími dětmi: v Krásněvsi u Jarošů, v neděli 22.4., v 16:00 h

Setkání pastorační rady obou farností: na faře, v pondělí 23. 4., v 19 hodin

Pozvání na pouť starších: v úterý 8. 5., západní Čechy (klášter Teplá ke hrobu sv. Hroznaty). Přihlašujte se ve farní kanceláři.

Setkání na chaloupky: ve farní klubovně, v pátek 27.4., ve 20.10 hod

Pozvání na pouť rodin: pátek 18.5. – sobota 19.5. odjezd autobusu p. Havlíček v pátek ráno, mše sv. v Dobré Vodě v Bazilice Panny Marie, dále Horní Stropnice – Sýpka, program pro děti s rodinami, oběd Nové Hrady – návštěva Tereziánského údolí s vodopádem a kláštera Servitů, ubytování na faře v Ktíši (možnost táboráku). 2. den – mše sv. na poutním místě v Kájově v Bazilice Panny Marie, dále návštěva Českého Krumlova – rozchod – možnost návštěvy zámku, zámecké zahrady, historické části města. Sraz na oběd. Po obědě společný výjezd lanovkou na Kleť (hvězdárna), program pro děti, odjezd domů. Cena (autobus + ubytování) – dospělí 550 Kč, děti nad 10 let 510 Kč, děti do 10 let 470 Kč.

 

Římskokatolická farnost Měřín ve spolupráci s Cestovní kanceláří PALOMINO pořádá poutní zájezd Řím-Padova-Florencie s duchovním doprovodem P. Josefa Havelky. Termín 4.5. - 11.5. 2018. Podrobnosti ve vývěsce.

CK VOMA Třebíč pořádá poutní zájezd do Polska: Program: Vambeřice-Licheň-Czestochowa-Krakow. Termín 5.5. - 8.5.2018. Podrobnosti ve vývěsce.

CK VOMA Třebíč pořádá poutní zájezd do Itálie: Program: Montichiari, Cascia – svatá Rita, San Giovanni Rotondo, Pompeje, Siena – svatá Kateřina. Termín 8.4. – 14.4. 2018. Podrobnosti ve vývěsce.

Úmysly Sv. Otce Františka pro rok 2018: jsou vzadu za lavicemi

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 
V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
 

Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze  čtěte zde

Změna emailové adresy otce Pavla: pavelhabrovec@email.cz

Pár hodin před útoky v Paříži kázal profesor Piťha: Islám je náboženství smrti. Alláh činí z člověka otroka. Musíme do boje - Kázání prof Piťhy 13 11 2015.pdf - nahrávka zde

Lidové misie v Radostíně a v Pavlově

 • a spousta dalších článků v odkazech pod tímto článkem na fatym.com
 
čísla účtů farností:
 • Radostín n.O. č.ú.: 1621193399/0800
 • Pavlov č.ú.: 1621202339/0800
 • Číslo účtu Pavlova na opravu kostela 162 120 23 39 / 0800 nutno napsat VS 111
 • účet na stavbu fary v Radostíně n.O. (popř. opravy kostela)  je 19-1621193399/0800
 • výše uvedené účty jsou vedené u České spořitelny

Pravidelné modlitby a zkoušky ve farnosti Radostín:

 • Pondělí v 18 hod. v Krásněvsi Modlitby matek
 • Pondělí ve 20 hod. ve farní kubovně Modlitby matek
 • Úterý v zimní čas v 19:30 h a v letní čas ve 20 hod ve farní kubovně Modlity otců
 • Středa v zimní čas ve farní kubovně Biblické hodiny pro dospělé
 • Středa nebo čtvrtek ve 20 hod. na faře v Radostíně nebo v rodině 1x za 14 dnů společenství manželů se staršími dětmi
 • Čtvrtek v zimní čas v 17 h a v letní čas ve 18 hod v kostele modlitba růžence
 • Pátek ve 14 hod. ve farní kubovně Biblická hodina pro děti
 • Sobota v 9 hod. ve farní kubovně zkouška Dětský sbor
 • Sobota v 17 hod. ve farní kubovně zkouška schola Nathanael
 • Neděle v 15 hod. na faře 1x za 14 dnů společenství nejmladších manželů
 • Neděle ve 20 hod. 1x za 14 dnů na faře a 1x za 14 dnů Kněževes, Krásněves, Radostín společenství manželů s mladšími dětmi

Všechna společenství jsou otevřena pro nové účastníky. Přijďte vytvořit společenství a společně se pomodlit, protože modliteb není nikdy dost.

 

Rádio Vatikán

 

TOPlist